مطلب

 

اگراز پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ، بهخاطر

بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای

مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هست

که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دیدی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید