...

بچه بودم ،

به اشک های آسمان می خندیدم ،

ذوق می کردم وقتی می بارید !

 امروز ،

روبرویش مینشینم ،

اشک می ریزم ،

شاید او هم دلش گرفت و ...

بارید !!!

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهدی

مطلب جالبی بود. وقت کردی به من هم سر بزن با تشکر