درکلاس زندگی درس گونه گونه هست

درس مهر درس قهر

درس با هم آشنا شدن

درس با سرشک غم زهم جداشدن

درس دست یافتن به آب ونان

درس زیستن در کنار این و آن

در میان این معلمان و درس ها

در میان نمره های صفر و بیست

یک معلم بزرگ نیز

در کلاس هست و در کلاس نیست

نام او ست «مرگ»

و آنچه را که درس می دهد «زندگی » است

/ 0 نظر / 4 بازدید