در کلاس درس ما محبت را.......

درس ریاضی ضرب و جمع عشق است

 

در این کلاس تفریق و تقسیم یاد نمیدهند،جذر نمی گیرند!

 

زنگ نقاشی،طرح عشق می زنند

 

رنگ یکرنگی و راستی می پاشند

 

موقع ورزش کسی بهانه ی مریضی نمی گیرد

 

همه سرشار از اشتیاق و انرژی در پی هم میدوند

 

در کلاس علوم،نمی گویند دو سوم بدن انسان آب است

 

می گویند که تمام سلول ها از مهر و محبت جان می گیرند

 

در تاریخ،از جنگ ها و سیاست ها نمی گویند

 

بلکه روایت عشق های تاریخی و ابدی می کنند

 

در کلاس درس ما،در امتحان مهربانی و عشق

 

در درس امید و آرزو

 

در تست سلامتی و انرژی

 

در مرحله ی صداقت و یکرنگی

 

مردود و تجدیدی وجود ندارد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ثنا

خیلی زیباست . آفرین.آفرین