ازدواج برای آقایایون خوبه یا بد؟

قبل از ازدواج: آموزش گیتار و سنتور و ...

بعد از ازدواج: آموزش بچه‌داری و شستن ظرف

نتیجه‌گیری اخلاقی: همدردی با مردها

 

قبل از ازدواج: گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج: دادن کل حقوق به خانوم

نتیجه‌گیری اخلاقی: مستقل شدن

 

قبل از ازدواج: وزن ایده‌ال با چهره‌ای بشاش

بعد از ازدواج: چاق و افسرده و منزوی

نتیجه‌گیری اخلاقی: آمادگی بدن در روزهای سخت

 

قبل از ازدواج: ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج: ایستادن در صف شیر وگوشت

نتیجه‌گیری اخلاقی: آموزش ایستادگی

 

قبل از بعد از ازدواج: تعطیلات رفتن به دیزن و اسکی

بعد از ازدواج: شست وشوی خانه و لباس

نتیجه‌گیری اخلاقی: پر شدن اوقات فراغت

 

قبل از ازدواج: نوشتن کتاب شعر و رمان

بعد از ازدواج: نوشتن داستان پرنده در قفس

نتیجه‌گیری اخلاقی: پر شدن اوقات فراغت

 

قبل از ازدواج: صحبت تلفنی بی‌محاسبه زمان

بعد از ازدواج: اتهام به پر حرفی حتی برای ١٠ دقیقه

نتیجه‌گیری اخلاقی: حفظ عضلات صورت

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج: درحسرت رفتن به پارک سر کوچه

نتیجه‌گیری اخلاقی: امنیت کامل

/ 0 نظر / 5 بازدید