با دست های تهی آمده ایم،

وبا دست های تهی خواهیم رفت،

نه چیزی نیست که از دست بدهیم

فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند،

تا سر زنده باشیم،

تا ترانه ای زیبا بخوانیم،

وفرصت به پایان خواهد رسید!

آری اینگونه است که هر لحظه غنیمتی است !

مرگ تنها برای کسانی زیباست که،

زیبا زندگی کرده اند!

از زندگی نهراسیده اند،

شهامت زندگی کردن را داشته اند،

کسانی که عشق ورزیده اند،

دست افشانده اند،

و زندگی را جشن گرفته اند،

پس،

هر لحظه را به گونه ای زندگی کن،

که گویی واپسین لحظه است،

و کسی چه می داند؟

"شایدآخرین لحظه باشد

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
خاطرات دانشجو

سلام اگرم نخوایم باید خطر کنیم مگه راه دیگه ای هم داریم؟ موفق باشی

ساناز

بعضی موقعه ها باید خطر کنی و بگذری زندگی این است ولی یه بار خطا بس است بس

کامران

بعضی مواقع توزندگی باید خطر دست و پنجه ای نرم کرد.[خنده]

عسل

زندگی سخت ساده است، با این خیلی موافقم[قلب]