هیچوقت

هیچ وقت تو خیابون نرو اگه رفتی سرتو بالا نکن اگه بالا کردی،

 به هیچ کس نگاه نکن اگه نگاه کردی نخند اگه خندیدی شماره   ازش

 نگیر اگه گرفتی بهش زنگ نزن اگه زدی باهاش حرف نزن اگه زدی

 نگو دوسش داری اگه گفتی باهاش قرار نزار اگه گذاشتی نرو سر قرار

 اگه رفتی تحویلش نگیر اگه گرفتی  عاشقش  نش اگه  شدی  بهش   نگو

، اگه گفتی...  میزاره میره

/ 3 نظر / 10 بازدید
کامران

خوب معلومه دیگه دوستیه خیابونی همینه آخر و عاقبت نداره [شکست]آدم باید عاقل باشه و از اول حواسش باشه [زبان][زبان]

عسل

پس من چه کاری خوبی می کنم میشینم تو خونه می خورم و می خوابم[قهقهه][قهقهه]

ساناز

مخصوصا دخترا حواسشون باشه پسرا خیلی راحتن برا دوست های خیابانی