سکوت ....

(( در سکوت ماندن , فقط حرف نزدن نیست , باید گوش را برای شنیدن تمام صداهای اطراف تعلیم داد . همان طور که استاد می تواند در میان موسیقی ارکستر , فلوتی را که خارج می نوازد تشخیص بدهد ; به همین شیوه , باید شنوایی خود را تربیت کنیم ,  تا بتوانیم صدای خدا را در میان این بازار مکاره بشنویم .

انسان مدرن سکوت را بسیار آزار دهنده می داند . ساکت ماندن را دشوار می یابد - همیشه بی قرار است و می خواهد کاری بکند , توصیه ای بکند , وظیفه ای پیش پای خود بگذارد ; و در آخر برده ی اجبار خودش برای عمل شود. ))

از تاملات آنتونی دملیو  

/ 6 نظر / 13 بازدید
شاپرک

سلام.... خوبی؟؟؟؟؟ چه قالب با مزه ای گذاشتی!!![قهقهه][دست] مطلبت هم قشنگ بود.... مرسی اومدی... شما به درسات برس اما زیاد به خودت فشار نیار.... منم فصل امتحاناتمه.... امید وارم بهترین باشی.... خداحافظ....

حسین

پیشانی ار زداغ گناهی سیه شود بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بعد فریب خلق بگویی خدا؛خدا فروغ فرخزاد

حسین

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا چه گرمیم چه گرمیم ازین عشق چو خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی ماه زهی ماه زهی بادة همراه که جانرا و جهانرا بیاراست خدایا زهی شور زهی شور که انگیخته عالم زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا فرو ریخت فرو ریخت شهنشاه سواران زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا زِ هر کوی زِ هر کوی یکی دود دگرگون دگر بار دگر بار چه سوداست خدایا نه دامیست نه زنجیر همه بسته چرائیم؟ چه بندست چه زنجیر که بر پاست خدایا چه نقشیست چه نقشیست درین تابة دلها غریبست غریبست ز بالاست خدایا خموشید خموشید که تا فاش نگردید که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا

raha

apppppppppppppam biya azizam montazeram felan...

شاپرک

سلام... [لبخند] به روزم [گل] خداحافظ....

مهدی

سلام سایت خوبی دارید امیدوارم که کیفیت مطالب تون همیشه رو به صعود باشه