شعر

هر که خوبی کرد زجرش می دهند
هر که زشتی کرد اجرش می دهند
باستان کاران تبانی کرده اند
عشق را هم باستانی کرده اند
هر چه انسانها طلایی تر شدند
عشق ها هم مومیایی تر شدند
اندک اندک عشق بازان کم شدند
نسلی از بیگانگان آدم شدند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
حمید

گر فراغ بنده از بد بندگيست گر تو با بد ،بد كني پس فرق چيست

ثنا

شعرت خیلی قشنگ بود.دستت درد نکنه