ولادت حضرت معصومه (س)

خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه / نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه

گر چه شهر قم شده گنجینه علم و ادب / قطره‌ای باشد ز دریای کمال فاطمه . . .

ولادت حضرت معصومه (س) مبارک

.

.

.

ولادت حضرت معصومه

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه(س)

و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران زمین مبارک باد . . .

/ 8 نظر / 10 بازدید
متحیر

با سلامی به ژرفای عشق ای نگاهت هستی نگاه من زیبای من زخم عشقت ، شعله سینای من نام نیکت را نبردی بی وفا نازنین تر گویدش سودای من رنج فرهادم به از صد من طلاست خواب شیرینت لب رویای من من به ترکی گویم این اشعار را دست رد بر سینه کی زد ؟ « لا » ی من جام مهرم با علی لبریز بین چون « بله » یا فاطمه صهبای من گیس نازت متحیر شانه ام آخرت شد با ولاء دنیای من

متحیر

با سلامی به ژرفای عشق ای نگاهت هستی زیبای من زخم عشقت ، شعله سینای من نام نیکت را نبردی بی وفا نازنین پر گویدش سودای من رنج فرهادم به از صد من طلاست خواب شیرینت لب رویای من من به ترکی گویم این اشعار را دست رد بر سینه کی زد « لا » ی من ؟ جام مهرم با علی لبریز بین چون « بلی » یا فاطمه صهبای من گیس نازت متحیر شانه ام آخرت شد با ولاء دنیای من با احترام: متحیر

كامران

%% ______________ %%% _____________ %%%%% ____________ %%%%%% _____________ %%%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%%__%% _____________ %%%__%__% _____________ %%%___%__% _____________ %%%___%___% _____________ %%%___%____% _______ %%____%%%__%____% ______ %__%__%%%%%%__%% ______ %___%%_____%____%% _______ %____%%%%%_%% ________ %___________%% _________ %_________%% _________ %%__سلام___%% ________ %%_________%%% _______ %%___من آپم____%%% ______ %%______زود بيا_____%% _____ %%_______منتظرم_____%% _____ %%__________________%% _____ %%%________________%% ______ %%_______________%%% _______ %%%____________%%% _________ %%%%________%%% ___________ %%%%%%%%% منتظرم

كامران

%% ______________ %%% _____________ %%%%% ____________ %%%%%% _____________ %%%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%%__%% _____________ %%%__%__% _____________ %%%___%__% _____________ %%%___%___% _____________ %%%___%____% _______ %%____%%%__%____% ______ %__%__%%%%%%__%% ______ %___%%_____%____%% _______ %____%%%%%_%% ________ %___________%% _________ %_________%% _________ %%__سلام___%% ________ %%_________%%% _______ %%___من آپم____%%% ______ %%______زود بيا_____%% _____ %%_______منتظرم_____%% _____ %%__________________%% _____ %%%________________%% ______ %%_______________%%% _______ %%%____________%%% _________ %%%%________%%% ___________ %%%%%%%%% منتظرم

سیده اولاد پیغمبر

تورا چه بنامم؟ تا دریچه را رو به باغی بگشاید که صدای پرپر شدنش به زمزمه های تو در عصرهای دلتنگی میماند سلام وبه روزم و منتظر حضورت

سیده اولاد پیغمبر

تورا چه بنامم؟ تا دریچه را رو به باغی بگشاید که صدای پرپر شدنش به زمزمه های تو در عصرهای دلتنگی میماند سلام وبه روزم و منتظر حضورت

سیده اولاد پیغمبر

تورا چه بنامم؟ تا دریچه را رو به باغی بگشاید که صدای پرپر شدنش به زمزمه های تو در عصرهای دلتنگی میماند سلام وبه روزم و منتظر حضورت

هستی

اپمممممممممممممممممم