دلم گرفته است..........

از خواندن تمام خبر ها تنم بسوخت ...


از گفتن تمام غزل ها دلم گرفت ...

در آتش ِ گرفته سراپا... دلم گرفت !

متروکه نیست خلوتِ سرد دلم ولی

از ارتباطِ مردم ِدنیا دلم گرفت !!

یک رد ِ پا که سهم ِ من از بی نشانی است!

از رد ِ خون که مانده به هر جا ، دلم گرفت

اینجا منم و خاطره هایی تمام تلخ

اقرار میکنم درآمدم از پا ... دلم گرفت ...


از لحظه ای که هر دو نگاهم بسته شد

در امتداد هیچ ِ قدم ها دلم گرفت

از لحظه ای که خیس شدم در خیال خود

آن دم که تنگ شدند نفس ها دلم گرفت

تکرار می کنم این سطرهای کهنه را ...

تکرار می کنم که خدایا !! دلم گرفت !!

از حال و روز فصل زمستان دلم گرفت

          از خش خش عبور در این فصل بی کسی

               

       وقتی شکست ، برگ درختان دلم گرفت

 

 بغضی در دل من ریشه کرد وبعد

 

   از قارقار شوم کلاغان دلم گرفت

 

         آدم بهشت را به بهای کمی فروخت

               

       از این هبوط ساده ی انسان دلم گرفت

 

             فهمیده اند رشته ی عمرم به دست توست

             

         وقتی که در نبودنت اینسان دلم گرفت

 

        بر برگ برگ دفتر شعرم به ناگهان

           

            دستی نوشت واژه ی پایان دلم گرفت

 

تکرار می کنم که خدایا !! دلم گرفت !!

/ 2 نظر / 12 بازدید
عسل

به قول حافظ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم داااااااااااااااااااغ دلمون تازه شد[ناراحت]