جمله زیبا

 میان دو واژه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه‌ها و دومی در لابلای کتاب‌ها سر‌گردان است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
بودن یا...

چه هراس انگیز است چراغی بر افروختن در آن جا که جز زشتی چیزی نیست!