سکوت

سکوتـــــــــــــ …
و دیگر هیچ نمی گویم …!
که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ
به  …
سکوت را دوستـــــــــ دارم
به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ …..

/ 0 نظر / 32 بازدید