جملات بزرگان

به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می اوری،شاخه ای از ان را همین امروز به من هدیه کن.(شکسپیر)

اشفتگی من از این نیست که به من دروغ گفته ای از این اشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم. (نیچه)

تها چیزی که برای رسیدن به مقصد مفید است. اراده و خواست شماست،کافی است چیزی را بخواهید. (انتونی رابینز)

این همه بر خود سخت مگیر کمی بیشتر مهربان باش کمی بیشتر عشق بورز.(اوشو)


/ 7 نظر / 13 بازدید
شوهرجان

سلام تو هم جالبناک می نویسی... اما این روزا... من شده ام معادله ی چند مجهولی! این روزها... هیچکس... از هیچ راهی... مرا نمی فهمد... اما تو می فهمی...مطمئنم... می فهمی... "آشق" کیست ! پس بیا و برایم آشق را معنی کن... منتظر نظرت هستم

ستوده

سلام دوست عزیز سخنان زیبایی بود مخصوصا اون آشفتگی که این مدت من دچارش شدم[قهقهه][چشمک]

رحمت

صلوات:بهترين داروي معنوي است. برمحمد وآل محمد صلوات _______(¯`:´¯) _____ (¯ `•✦.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.✦.•´¯) (¯ `•✦.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`

رحمت

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند

شوهرجان

در لای چرخ کالسکه، در لای عاجِ چرخِ کالسکه، در لای عینِ عاجِ چرخ کالسکه، در لای چرخشِ عینِ عاجِ چرخِ کالسکه، در لای چرخِ چرخشِ این همه بازیِ روزگار... من اومدم بهت سرزدم................تو چرا نمیای؟ بدون تعارف این پستت، پست ویژه ای بود که من پسندیدم. در لای چرخِ چرخشِ این همه بازیِ روزگار... در لای چرخشِ عینِ عاجِ چرخِ کالسکه، در لای عینِ عاجِ چرخ کالسکه، در لای عاجِ چرخِ کالسکه، در لای چرخ کالسکه، منتظرت هستم.

عاشق یک لحظه نگاهت

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند _______(¯`:´¯) _____ (¯ `•✦.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.✦.•´¯) (¯ `•✦.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶

شوهرجان

لـعـنـتـے من انتظار "تـــــو " را می کِـــشم تو مــــرا از انتظارت می کـُـــشی ... لعنت بر هر چه فتحــــــــه و ضمــــــــــه وکســــــــــره... آپ كردم و منتظرتم