تنبل های عزیز

تنبلهای عزیز توجه فرمائید راهکار های جدید رسید : 1 روزها استراحت کنید تا شبها بتوانید راحت بخوابید 2 در نزدیکی تختتان صندلی راحتی بگذارید، تا اگر از خواب بیدار شدید، روی آن بنشینید و استراحت کنید. 3 خوابیدن به نشستن، نشستن به ایستادن، ایستادن به راه رفتن اولویت دارد 4 جایی که می توانید بنشینید چرا می ایستید. 5 کار امروز را به فردا موکول کنید و کار فردا را به پس فردا. 6 اگر حس کار کردن به شما دست داد، کمی صبر کنیدخنده

/ 1 نظر / 13 بازدید
عسل

جالب بود ولی همه رو خودم بلد بودم!!! آخه یه مدت بدجوری دارم این کارها رو انجام می دم[خنده]