فراق

ایوب وار صبر خواهم کرد،

                        و یعقوب وار چشم به راه می مانم!

               علی وار سال ها بی حرمتی را تحمل خواهم نمود،

               و مجنون وار دستم  دراز می کنم تا دستم بگیری؟

            در حالی که شاید فاصله گاه؛ به موی شیرین بند باشد!

                          اما افسوس که پتیاره ی فرهادکش،

                            مرگ شیرینم را مویه می کند...!

                       تا در این میان تیشه را برنده ی بازی کند!

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
سعيد

پس چه كنيم؟ من كه نميذارم تيشه برنده بشه

عسل

منتظر می مانیم ولی نه ایوب وار خیلی سخته

ساناز

سلام اپ هات قشنگه گلم

ساناز

سلام[ماچ]