استثنا لازم نیست..........

واعظی در بالای منبر هنگام دعا کردن گفت هر چه مشروب خور است نابود کن.هرچه رشوه گیر است ذلیل کن.هر چه غمار باز است رسوا کن. از قضا حاکم وقت تمام این عیب ها را دارا بوده است.برای واعظ پیغام می فرستد که شما هر چه فاسق است نفرین می کنید لااقل مرا استثناء کنید که به عذاب الهی دچار نشوم! واعظ قبول کرد. فردای آن روز واعظ هنگام دعا کردن گفت پروردگارا ! هرچه مشروب خور است غیر از جناب حاکم همه را نابود کن. هر چه رشوه گیر است غیر از جناب حاکم همه را ذلیل کن هرچه غمار باز است غیر از جناب حاکم همه را رسوا کن. برای حاکم خبر آوردند که چه نشسته ای که آبرویت رفت و واعظ بالای منبر چنین عباراتی را گفته است! حاکم فورا برای واعظ پیغام فرستاد دیگر استثناء قائل مشو همه را از دم بگو.
/ 1 نظر / 6 بازدید