خداوندا

در کشاکش این زندگی تا کی باید منتظر فردا و فرداهای بهتر باشم و تا چه زمانی منتظر باشم تا در هوای ابری دلم آفتاب طلوع کند امروز همان فردای دیروز است و من هنوز بی حرکت ایستاده ام

داشتم تمرین می کردم که ناراحتیها و غصه هام رو کنار بگذارم و شاد باشم وبه چیزهایی که روحم را آزار میده فکر نکنم ولی متاسفانه اتفاقاتی برایم طی 10 روز گذشته رخ داد که دلم خیلی گرفته که هر چقدر هم گریه کنم سبک نمی شوم

نمی دونم تا کی باید با جور روزگار خودم رو سازگاری بدهم و برای همه نشدنها تقدیر را بهانه کنم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید