عجیب ترین جمله ی انگلیسی

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌

چهارم چهار حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی

نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing

handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical

 intellectuality counterbalancing indecipherability,

transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness

 
ترجمه:
نمیدانم این دکترهای خانوادگی این دست خطهای گیج کننده را
از کجا کسب می کنند. با این حال سواد پزشکی آنها غیر قابل کشف
بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها
( دست خط ) برتری می جوید.
/ 3 نظر / 12 بازدید
سحر

سلااااااااااااااام زود زود بیا پیشم هیچ وقتم از پیشم نرو[ماچ]

عسل

بیکار بوده ها حالا اگه جملش یه معنی درست حسابی داشت یه چیزی.....[لبخند]