من دغدغه دارم که این روزها در سر زمینی زندگی می کنم که در آن دویدن ؛سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن ؛حق کسانی که نمی دوند

/ 0 نظر / 4 بازدید