گاهی هیچ جا .. بهتر از پیله ی تنهایی نیست

پناهم بده .. ای تنهاییِ من

که من .. خسته از حسی هستم

که می رساند مرا به اشک

در تو .. دیگر هیچکس نیست

تا مرا بگریاند

عاشق پیله ات هستم

ای تنهاییِ من

مرا بگیر در آغوشِ گرمِ خود

مگذار .. جز تو

به هیچ آغوشی پناه ببرم

جز تو دیگر

هیچ آغوشی را  جستجو نمی کند دلم

بگذار .. تا .. با تار و پودِ تو

پروانگی کنم

تنهاترین تنهایِ من

تنهاییِ من

/ 0 نظر / 12 بازدید