چهار قانون مهم شادکامی و موفقیت

چهار قانون مهم شادکامی و موفقیت

 

                                  قانون اول: نعمت هایت را بشمار

قانون دوم: بی نظیر بودنت را جار بزن

 

قانون سوم: یک کیلومتر، بیشتر از آن چه باید راه بروی، راه برو

 

قانون چهارم: از نیروی انتخابت، عاقلانه استفاده کن

 

/ 0 نظر / 15 بازدید