معادله 1

انسان = خواب + خوراک + کار+ تفریح

الاغ = خواب + خوراک

پس

انسان = الاغ + کار + تفریح

وبنابرین

تفریح – انسان = الاغ + کاربه عبارت دیگر

انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کنن

 

معادله ۲


معادله ۲

مرد = خواب + خوراک + درآمد

الاغ = خواب + خوراک

پس

مرد = الاغ + درآمد

و بنابرین

درآمد – مرد = الاغ

به عبارت دیگر

مردی که درآمد ندارد = الاغ

معادله ۳

زن = خواب + خوراک + خرج پول

الاغ = خواب + خوراک

پس

زن = الاغ + خرج پول

 وبنابرین

خرج پول – زن= الاغ

به عبارت دیگر

زنی که پول خرج نمی کند = الاغ

*****

نتیجه گیری:

از معادلات ۲و۳ داریم:

مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمیکند

پس:

 فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها  تبدیل به الاغ شوند..

 و

 فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.

بنابرین داریم ...

مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول

و ازفرض های۱و۲ نتیجه منطقی می گیریم که :

مرد + زن =   2  الاغی که با هم به خوشی زندگی می کنند!

--------

این معادله واسه افرادباجنبه است!@!

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : دوشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٩ | ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()